שירות ומכירה למקררים ולמקפיאים
רפואיים, מעבדתיים ומסחריים

www.shay-bar.co.il     

טלפקס: 04-6208350,  נייד:  052-3493290

       Telfax: 04-6208350, Mobilephone: 052-3493290  

רחוב ניצנים 4 חדרה 38482
email: motibe@shay-bar.co.il